INTEGRITETSPOLICY KOMPETENSEN I CENTRUM

Personuppgiftslagen (PUL) ersätts av EU:s dataskyddsförordning
”General Data Protection Regulation”
GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

För att anpassa oss till GDPR har vi uppdaterat Kompetensen i Centrum AB företags juridiska namn tillsammans med vår hemsida www.kompetensen.com dataskyddspolicy. I policyn beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi hanterar och hur länge vi sparar dem, vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss i dataskyddsfrågor.

Du får gärna vår integritetspolicy där vi mer utförligt beskriver hur vi behandlar (t.ex sparar) och skyddar dina personuppgifter, plus vilka rättigheter du har och hur du utövar dessa.


Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

• För att kunna kontakta dig via e-post då du är i kontakt med oss på Kompetensen i Centrum och genom vår domän www.kompetensen.com

• Administrera olika bokningar via intern länk till mötesrum eller vår lägenhet

Du kan när som helst välja att avregistrera dig.
Har du några frågor, funderingar kan du alltid kontakta vår kundservice på info@kompetensen.com


Bokning

För att kunna boka konferens- och grupprum eller övernattningslägenhet på vår interlänk genom www.kompetensen.com är det obligatoriskt att fylla dina personuppgifter och företags namn. Detta för att vi ska kunna administrera och ordna en bättre kommunikation med Er.


Kontakt via formulär

För att kunna kommunicera med oss från fösta gången via www.kompetensen.com och skicka vidare till respektive ansvarig inom Kompetensen finns kontaktformulär att tillgå.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter i våra databaser som skyddas av fysiska, tekniska och processrelaterade säkerhetsåtgärder. All transport av kunddata sker krypterat över publika nät. Vi är de enda som äger den lagrade informationen och behandling av dina personuppgifter sker endast för de ändamål och på de grunder som anges i denna integritetspolicy.

Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring.

Om du vill bli påmind om vilka tjänster du använder och därmed vilket/vilka avsnitt i denna integritetspolicy som är relevant(a) för dig är du välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finner du nedan samt under respektive avsnitt.


Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.


Lagringstid

Personuppgifterna ska lagras i 12 månader efter avslutat kundrelation, eller avslutat samarbete mellan leverantörer om personuppgifterna eller organisationsnummer, ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.


Samtycke

Genom att använda våra webbplatser www.kompetensen.com eller våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy


Kontaktuppgifter

Kompetensen I Centrum AB
Besök adress:
Biblioteksgatan 16B
Östersund

Faktura adress:
Kyrkgatan 54
831 34 Östersund
Sverige
Telefon: +46 (0)70 2267352
Kundtjänst: faktura@kompetensen.com
Kontakt person: Catherine Dillner
www.kompetensen.com
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556716-8504