Kompetensen i Centrum

Projekt- och Byggledning

Entreprenadbesiktning, KA
Inredning

Formgivning - GrafiskDesign


Arkitektur, Stads- och Landskapsplanering

Inredningsarkitektur och produktdesign


Projektering, utredning, kontroll

och besiktning av elanläggningar


Brandprojektering, Besiktning, Utbildning

SBA-Systematiskt brandskyddsarbeteBudgekalkyler

Kostnadsbedömningar

Anbudskalkyler,Produktionskalkyler


Byggnadskonstruktion


Projekt- och Byggledning - Kontrollansvarig

EntreprenadbesiktningBygg- & Projekteringsledning

MiljöinventeringBesiktning - Brandsäkerhet

Brandlarm och sprinkler


Kontrollansvarig

Plan-och bygglovsprocess

Byggprojektering


Projekt- och Byggledning

Utredning Kalkylering och Besiktning MarkVVS Projektering - Energiexpert

Besiktning VVS


Projekt- och Byggledning, Kontrollansvarig

Entreprenadbesiktning
Besikning El

El Projektering

Markprojektering

Besiktning Mark

Projekt-och Besiktning VVS

Projekt- och Byggledning

AkustikBuller

Ljudmätningarhttps://www.akustikern.se

Akustik - Byggnadsakustik

Industribuller, samhällsbuller & utbildningar