Kompetensen i Centrum

Projekt - och Byggledning

Entreprenadbesiktning

Kontrollansvarig

Miljöinventering


Inredning & Styling

Formgivning - GrafiskDesign

Hemsidor - Webbapplikationer


Arkitektur

Stads - och Landskapsplanering

Inredning och produktdesign


Projektering,utredning,kontroll

och besiktning av elanläggningar

vid ny- om & tillbyggnader

Brandprojektering

Besiktning, Utbildning

SBA-Systematiskt brandskyddsarbeteAkustik 

Buller

LjudmätningarProjekt - och Byggledning

Entreprenadbesiktning

Kontrollansvarig


Miljöinventering

Projekteringsledning

Projekt och Byggledning


Brandsäkerhet

Besiktning

Brandlarm och sprinkler


Kontrollansvarig

Projekt-och byggledning

Plan-och bygglovsprocess

Byggprojektering


VVS Projektering

Besiktning VVS

Energiexpert

Projekt - och Byggledning

Entreprenadbesiktning

Kontrollansvarig


El Projektering

Besikning El

Markprojektering

Besiktning Mark

Projekt-och Installationsamordning

Besiktning VVS

Kontrollansvarig

Budgekalkyler

Kostnadsbedömningar

Anbudskalkyler,Produktionskalkyler